การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 41 ผู้ชม 73 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 40 ผู้ชม 58 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 39 ผู้ชม 55 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 38 ผู้ชม 55 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 37 ผู้ชม 55 คน : ใหม่ล่าสุด
6
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 36 ผู้ชม 54 คน
7
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 35 ผู้ชม 52 คน
8
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ผู้ชม 61 คน
9
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ผู้ชม 55 คน
10
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ผู้ชม 51 คน
   
1
11-08
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูกรณีพิเศษ สพป.หน ผู้ชม 41 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 44 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 39 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ชม 41 คน : ใหม่ล่าสุด
5
16-03
2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 234 คน : ใหม่ล่าสุด
6
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 930 คน
7
14-05
2564
  เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ผู้ชม 722 คน
8
29-04
2564
  เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 1089 คน
9
26-03
2564
  เรื่อง การายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ชม 1043 คน
10
08-03
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1392 คน
   
1
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส าหรับการซื้อ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานประจ าปี การศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 36 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 37 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทัศนศึกษา (พาทัวร์ส่องโลกแห่งปัญญา) ผู้ชม 33 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 31 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 32 คน : ใหม่ล่าสุด
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา
  • การแสดงชุด ระบำเทวดา เปิดกิจกรรมวัน Christmas & Happy New Year
  • การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
  • ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566
  • วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. นค.เขต ๑